Pages

ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ನೌಕರರ  ಸಂಘ
ಮೇ 2016ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತರಾದಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ
 
ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ

Farewell to Officers/Staff who retired in May 2016 ...


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ
ಮೇ 2016ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತರಾದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ
 
ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭFarewell to Officers/Staff who retired in May 2016 =============================================

ನವೆಂಬರ‍್ 2013ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತರಾದ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ
 ಬೀಳ್ಖೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ
Farewell to Officers/Staff who retired in November 2013 


####################################################

ಕ.ಸ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ

 ಸಪ್ಟೆಂಬರ‍್ 2013ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತರಾದ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ
 ಬೀಳ್ಖೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ
Farewell to Officers/Staff who retired in September 2013 


***********************************************

ಕ.ಸ.ಸ. ನೌಕರರ ಸಂಘ

ದಿನಾಂಕ 30ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ‍್ 2013ರಂದು ನಿವೃತರಾದ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ
 ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ
Farewell to Officers/Staff who retired on 30th September 2013 Farewell - March 31, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ನೌಕರರ ಸಂಘ
ಬೀಳ್ಕೊಡೂಗೆ ಸಮಾರಂಭ- ಮಾರ್ಚಿ ೩೧, ೨೦೧೩

Farewell to KGS Officials/ Employees - March 31, 2013
============================================

ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ-27ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
ಕ.ಸ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ

           ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಪಾಠಕ್ ರವರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ಶ್ರೀ ವಿ.ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮೋಹನ್ ಪ್ರೇಂಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ  ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮೋಹನ್ ಪ್ರೇಂಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ  ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಮೋಹನ್ ಪ್ರೇಂಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ  ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಶ್ರೀ ಟಿ.ನಾರಯಣಯ್ಯ ರವರಿಗೆ   ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಶ್ರೀ ಟಿ.ನಾರಯಣಯ್ಯ ರವರಿಗೆ   ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
ಶ್ರೀ ಆರ‍್. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಶ್ರೀ ಆರ‍್. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ


ಶ್ರೀ ವಿ. ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರಿಂದ ಅನಿಸಿಕೆಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ
=====================================================================ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ

ಕ.ಸ.ಸಚಿವಾಲಯ ನೌಕರರ ಸಂಘ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ 29-09-2012 ರಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಜಿ ನಾರಯಣ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ಪ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲ, ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ್ತಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಜಮೇದಾರ‍್
ಶ್ರೀ ಜಯಮ್ಮ, ದಲಾಯತ್


========================================================================

ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಂದ 

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ  ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ‍್ ಮನೋಲಿ  
ದಿನಾಂಕ 29-09-2012 ರಂದು ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ  ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ

ಮುಖ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿತರು : 

ಶ್ರೀ ಮನು ಬಳಿಗಾರ‍್,
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ‍್. ಬಡಿಗೇರ‍್, ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

*****************************************************************

31st Jan 2013
Farewell to Sri Subir Hari Singh2 comments:

  1. Beautiful moments. I think not all send of photos have been posted here.

    ReplyDelete
  2. Beautiful moments. I think not all send of photos have been posted here.

    ReplyDelete